Wat is een KC?

Een KC is een bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland aangesloten vereniging Kynologen Club.

Als enige erkende vereniging voor Venray en omstreken, heeft onze KC de taak om bazen en honden zo optimaal, uitgebreid en betaalbaar mogelijk, van alle aspecten van de (ras)hondensport te laten genieten.

Doelstelling

Het is onze doelstelling om bazen en honden zo optimaal, uitgebreid en betaalbaar mogelijk van alle aspecten van de (ras)hondensport te laten genieten. 

Daarnaast willen we onze leden met raad en daad terzijde staan.

Vrijwilligers

Bij KC Venray e.o. zijn vele vrijwilligers actief die iedere week weer hun beste beentje voor zetten om de vereniging draaiende te houden. Dit telt ook voor de vele instructeurs die KC Venray e.o. rijk is op tal van gebieden.

Alle instructeurs die les geven bij KC Venray e.o. zijn opgeleid.

Voor probleemgevallen is er een gedragsbegeleider aanwezig.

Geschiedenis

KC Venray e.o. is in het voorjaar van 1977 opgericht op verzoek van een groepje mensen die graag in clubverband met hun honden wilden trainen. De start vond plaats op een locatie op het gemeenteterrein 'De Versen'.

In juli 1977 werd de erkenning van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied ontvangen en was de vereniging officieel een feit. Na een gemeentelijke herverdeling van terrein 'De Versen', verhuisde de KC in 1997 op hetzelfde terrein van de ene hoek naar de andere.

Vanaf die tijd staat het bijna 2,5 ha. grote terrein aan de Sinnesstraat 9 bekend als het oefenterrein 'De Versen'. De KC is uitgegroeid tot een begrip in de regio. Iedereen kan bij ons terecht voor 'hondse' informatie. Kynlogie betekent: 'kennis van honden'.

Deze kennis alleen ten gunste van rashonden beschikbaar stellen zou sociaal gezien erg kortzichtig zijn. Wij willen immers dat niet alleen rashonden maar alle honden in onze maatschappij kunnen functioneren.

Al onze cursussen zijn voor alle honden toegankelijk.

Hoe deze doelstelling te bereiken?

Wij organiseren tal van cursussen en jaarlijks terugkerende activiteiten. Elk jaar wordt er een Clubmatch georganiseerd, waar keurmeesters de ingeschreven rashonden zullen keuren op 'uiterlijk schoon'.

Daarnaast organiseren we naast allerlei cursussen ook jaarlijks een "Dag van de Hond".

Tevens staan wij altijd klaar voor deelname en/of organisatie van meerstedenwedstrijden of onderlinge agilitywedstrijden.

Dit alles wordt door vrijwilligers gerealiseerd die zich geheel belangeloos inzetten. Hierdoor kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden, waardoor de cursussen betaalbaar blijven.

Ook mindervalide mensen zijn van harte welkom bij KC Venray e.o.!

Gehoorzaamheidscursussen

Wij bieden cursussen aan, waar we veel aandacht besteden aan 'hoe in de praktijk om te gaan met een hond'. Gemiddeld doen er 300 baas-hond combinaties mee aan de voor- en najaarscursussen en andere diverse opleidingen. 

De theorieavonden behorende bij de gehoorzaamheidsopleidingen hebben betrekking op het (sociaal) hondengedrag en de opleiding. Voor lezingen worden deskundigen uitgenodigd om over diverse onderwerpen tekst en uitleg te geven. 

Op de overige infoavonden worden onderwerpen van algemeen belang behandeld. Wij bieden leden de mogelijkheid om op allerlei wijze hun kennis te vergroten op het gebied van honden. 

Het terrein is volledig omheind en ligt afgeschermd van de weg, waardoor er veilig geoefend kan worden door baas en hond.