Reglementen en opzegging lidmaatschap

Om een en ander leefbaar te houden voor alle mensen, zijn er een aantal reglementen van kracht binnen KC Venray e.o. Vriendelijk willen wij je verzoeken hiervan kennis te nemen.

KC Venray kent een cursus- en terreinreglement, huisregels instructielokaal en reglement ringtraining.

Opzeggen lidmaatschap

KC Venray e.o. is een vereniging met uitsluitend vrijwilligers. Om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, dient men lid te zijn (worden) van KC Venray e.o.

Het lidmaatschap loopt altijd t'/m 31 december van het lopende kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren voor 1 december van het lopende kalenderjaar.

Bij latere opzegging blijf je contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

Het adres waar je de opzegging per e-mail naartoe kan sturen is: secretaris@kcvenray.nl