Ringtraining

Ringtraining is bedoeld als voorbereiding voor het deelnemen aan tentoonstellingen, Jonge Honden Dagen, Clubmatches en overige schoonheidswedstrijden.

Ringtraining is uitsluitend bestemd voor rashonden. Immers, alleen rashonden mogen deelnemen aan genoemde activiteiten.

Wekelijks wordt er onder deskundige begeleiding van meerdere instructeurs aandacht besteed aan het 'voorbrengen', om de hond zo voordelig en goed mogelijk aan keurmeesters te presenteren.

Er wordt gewerkt middels volgorde van binnenkomst. Daarnaast wordt er geoefend in groepjes, afwisselend komt een groep kleine rassen en een groep grote rassen aan de beurt.

Reglement Ringtraining:
- De cursus start om 19.30 uur. Cursisten die na 20.00 uur binnen komen, mogen niet meer deelnemen aan de cursus. Als er van tevoren wordt aangegeven bij een van de instructeurs dat u later bent, is dit incidenteel geen probleem.
- Wij verwachten van alle cursisten dat zij een keer meehelpen met opbouwen en afbreken indien nodig.
Er zijn mensen die wegens medische omstandigheden niet kunnen helpen, dit is bekend bij de instructeurs. Mocht u niet in staat zijn om te helpen met opbouwen of afbreken, laat dit dan weten. Het is erg frustrerend dat steeds dezelfde mensen helpen met opbouwen en afbreken. Opruimen is ook belangrijk en hoort er ook gewoon bij.

- Er gebeuren wel eens ongelukjes in het gebouw. Er staat een glazen pot op de bar. Het is de bedoeling dat, mocht er een ongelukje gebeuren, er € 0,50 gedoneerd wordt.
- Bent u verhinderd, meld u zich dan af tussen 17.00 - 19.00 uur bij uw instructeur. Kleine moeite, groot plezier.
- Er ontstaat weleens onenigheid over wie er aan de beurt is. Grote en kleine rassenkomen om en om aan de beurt. De instructeurs houden niet bij wie wanneer binnenkomt. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij zich volwassen gedragen en hieronderling uit komen.
- Loopse teven worden niet toegelaten.

 

Cursusdata

De ringtraining kent afwijkende cursusdata t.o.v. het reguliere seizoen en vindt plaats op ons oefenterrein, Sinnesstraat 9, 5808 BR Oirlo.

De cursus start om 19.30 uur. Afhankelijk van het aantal aanwezigen zal de avond iedere keer rond 21.00/21.30 uur worden afgesloten

Aanvang cursus: 19:30 uur
Locatie: Terrein 'De Versen', Sinnesstraat 9, 5808 BR Oirlo.

Wij verwachten dat alle cursisten die deelnemen aan de Ringtraining zich afmelden als ze niet aanwezig kunnen zijn. We willen u dringend vragen zich aan de indeling te houden. We volgen de maatregelen van het RIVM in het belang van onze vereniging en onze medemens, wij verwachten deze medewerking ook van onze cursisten en bezoekers.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Ringtrainingcoördinaat via Ringtraining@kcvenray.nl of telefoonnummer
Henrico Reerink: 06 - 18 03 05 91