KC Venray e.o.

Veelzijdig in aanbod, verrassend betaalbaar!


Algemeen

Terrein 'De Versen'

Sinnesstraat 9

5808 BR Oirlo.

Cursus info 06- 25142457

coordinaat@kcvenray.nl

Algemene info 06 - 41 23 15 04

secretaris@kcvenray.nl

Terreincoördinaat

Aanspreekpunt donderdagavond:

Marita van Enckevort

06- 25142457


Aanspreekpunt zondagmorgen:

Marita van Enckevort

06- 25142457

Bestuur

Henrico Reerink (voorzitter)

Kim van der Veer (secretaris)

Marita van Enckevort (penningmeester)

Huub Huijs (stagiaire)

Voorzitter / coördinaat ringtraining

Henrico Reerink

06 - 18 03 05 91

voorzitter@kcvenray.nl

Penningmeester / cursuscoördinaat / website

Marita van Enckevort

06 - 11 86 58 76

penningmeester@kcvenray.nl

NL55 INGB 0000 3421 19 t.n.v. KC Venray e.o.

Secretariaat / PR / Facebook / Evenementen

Kim van der Veer

Polkastraat 15

5802 JR Venray

06 - 41 23 15 04

secretaris@kcvenray.nl

Vice - voorzitter / coördinaat terreinonderhoud / instructielokaal

Vacant

Clubblad 

Bestuur KC Venray e.o.

clubblad@kcvenray.nl

Stagiaire / ondersteuning evenementen

Huub Huijs

06-37202584

Instructeurs recreanten

 

Instructeurs agility

Nathalie Verkoeijen

Instructeurs Nadac Hoopers (gecertificeerd)

Layla van Enckevort

Ringtraining

Henrico Reerink  (coordinaat)

Kim van der Veer

Lies Wolder

Instructeurs gehoorzaamheid

André Barthel

Manon Bogerd

Marita van Enckevort

Layla van Enckevort

Huub Huijs

Freek Janssen

Gemmy Joosten

Niels Poelen

Susanne Rietveld - Vervoort

Sanne Vaessen

Kim van der Veer

Nathalie Verkoeijen

Ereleden

Ger Manders

Harrie Raaijmakers  ( drager van de zilveren erespeld Van de Raad van Beheer )


Veterinair adviseur

Sterkliniek / Hans van Winden

0478 - 58 13 36

windhoek@home.nl

Adverteren in 't Zwervertje

Alle leden van KC Venray e.o. ontvangen 4 keer per jaar, in de maanden maart, juni, september en december, een exemplaar van 't Zwervertje in de bus. 't Zwervertje is het clubblad van KC Venray e.o.

Er zijn mogelijkheden om in dit clubblad te adverteren. De hiernaast vermelde prijzen zijn op jaarbasis. Hiervoor wordt de advertentie 4 keer geplaatst in de reguliere exemplaren. 

Daarnaast wordt de advertentie ook geplaatst in de catalagus van de Clubmatch. Deze wordt traditiegetrouw ieder jaar gehouden op de laatste zondag van oktober.                  zwart/wit        kleur
1/4 pagina                  € 35,-
1/2 pagina                  € 60,-
1 pagina                  € 110,-        € 220,-

Eenmalig adverteren is eveneens mogelijk, maar alleen in zwart/wit:

1/4 pagina                   € 17,50
1/2 pagina                   € 30,-
1 pagina                   € 55,-