KC Venray e.o.

Veelzijdig in aanbod, verrassend betaalbaar!

Wat houdt Kynologische Kennis 1 (KK1) in?

De opleiding Kynologische Kennis 1 biedt veel informatie voor iedereen, hondeigenaar of niet, die zich in het leven van de hond wenst te verdiepen.

Als je (aspirant) bestuurder van een Kynologische vereniging bent, dan is deze basiskennis eigenlijk onontbeerlijk, net als voor (aspirant) fokkers. Al was het in het laatste geval alleen maar omdat de maatschappij steeds kritischer wordt en meer eisen aan een fokker gaat stellen. 

KK1 vormt eveneens een goede basis voor vele andere opleidingen binnen de Kynologie. Denk daarbij niet alleen aan de opleiding tot exterieurmeester, maar ook aan andere disciplines zoals gedrag en gehoorzaamheid, jacht en andere vormen van hondensport.

De docenten die de opleiding geven, hebben tweejaarlijks een docentenoverleg met de portefeuillehouder opleidingen van het Bestuur van de Examencommissie. Tijdens deze bijeenkomst wordt men van de examenresultaten van het afgelopen jaar op de hoogte gesteld. Daarbij worden alle vakken nog eens extra onder de loep genomen.

Jaarlijks wordt de docenten de mogelijkheid geboden om zich in een bepaald vak uit de opleiding KK1 en/of KK2 nader te verdiepen d.m.v. docentenbijscholing.

KC Venray e.o. biedt je de mogelijkheid om, nadat je het examen KK1 hebt behaald en bij voldoende deelname, de opleiding KK2 te volgen.

Wat we zoal doen bij deze opleiding

- Structuur, werkwijze van de georganiseerde Kynologie en huisvestingsregels (Kynologisch Reglement, kortweg KR)

- Rassenkennis (a.d.h.v. foto's rashonden herkennen)

- Voedingsleer

- Voortplanting

- Gedragsleer

- Erfelijkheidsleer (basis)

- De in de Kynologie gehanteerde terminologie

- Gezondheidsleer en verzorging


Prijzen en inschrijven

De kosten voor de opleiding bedragen € 120,-, maar is exclusief het cursusboek. Deze kun je zelf online bestellen bij de Raad van Beheer.

De opleiding KK1 wordt gemiddeld verspreid over 20 cursusavonden. Daarnaast moet je rekenen op ongeveer 90 uur aan zelfstudie voor de gehele opleiding.

De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement. Deze kun je gratis downloaden van de site van de Raad van Beheer. Hier kun je ook de data en de locatie vinden van het bijbehorende examen. Je dient je zelf uiterlijk 4 weken voor het examen aan te melden. 

Momenteel wordt er geen cursus KK1 gegeven. Meer informatie en nieuwe startdata van de opleiding Kynologische Kennis 1 kun je verkrijgen door een mail te sturen naar Harrie Raaijmakers, info@kcvenray.nl of door te bellen met 0478 - 64 19 17.