KC Venray e.o.

Veelzijdig in aanbod, verrassend betaalbaar!

Ringtraining

Ringtraining is bedoeld als voorbereiding voor het deelnemen aan tentoonstellingen, Jonge Honden Dagen, Clubmatches en overige schoonheidswedstrijden.

Ringtraining is uitsluitend bestemd voor rashonden. Immers, alleen rashonden mogen deelnemen aan genoemde activiteiten.

Wekelijks wordt er onder deskundige begeleiding van meerdere instructeurs aandacht besteed aan het 'voorbrengen', om de hond zo voordelig en goed mogelijk aan keurmeesters te presenteren.

Er wordt gewerkt middels volgorde van binnenkomst. Daarnaast wordt er geoefend in groepjes, afwisselend komt een groep kleine rassen en een groep grote rassen aan de beurt.

Reglement Ringtraining:
- De cursus start om 19.30 uur. Cursisten die na 20.00 uur binnen komen, mogen nietmeer deelnemen aan de cursus. Als er van tevoren wordt aangegeven bij een van deinstructeurs dat u later bent, is dit incidenteel geen probleem.
- Wij verwachten van alle cursisten dat zij een keer meehelpen met opbouwen enafbreken. Er zijn mensen die wegens medische omstandigheden niet kunnen helpen,dit is bekend bij de instructeurs. Mocht u niet in staat zijn om te helpen metopbouwen of afbreken, laat dit dan weten. Het is erg frustrerend dat steeds dezelfdemensen helpen met opbouwen en afbreken. Opruimen is ook belangrijk.
- Er gebeuren weleens ongelukjes op de mat of in het gebouw. Er staat een glazen pot op de bar. Het is de bedoeling dat, mocht er een ongelukje gebeuren, er € 0,50gedoneerd wordt.
- Bent u verhinderd, meld u zich dan af tussen 17.00 - 19.00 uur bij uw instructeur. Kleine moeite, groot plezier.
- Er ontstaat weleens onenigheid over wie er aan de beurt is. Grote en kleine rassenkomen om en om aan de beurt. De instructeurs houden niet bij wie wanneer binnenkomt. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij zich volwassen gedragen en hieronderling uit komen.
- Loopse teven worden niet toegelaten.
Cursusdata

De ringtraining kent afwijkende cursusdata t.o.v. het reguliere seizoen en vindt plaats op ons oeffenterrein, Sinnesstraat 9, 5808 BR Oirlo.

De cursus start om 19.30 uur. Afhankelijk van het aantal aanwezigen zal de avond iedere keer rond 22.00/22.30 uur worden afgesloten

Aanvang cursus: 19:30 uur
Locatie: Terrein 'De Versen', Sinnesstraat 9, 5808 BR Oirlo.Prijzen en inschrijven

Bij interesse dient men zich aan te melden bij Henrico Reerink via ringtraining@kcvenray.nl of via telefoonnummer 06 - 18 03 05 91 . De kosten voor de cursus ringtraining bedragen € 21,-. Tevens is het lidmaatschap van KC Venray e.o. hierbij verplicht (dit staat los van het cursusbedrag).